แผนก MILLING/CNCMANUAL MILLING MACHINING CENTER

                    

             

Section No. Machine Qty. Model / Supplier Spec. Accuracy
Milling
1
Bandsaw BS01
1
MH-1016JP / Cosen
 Workpiece Size : 250 x 400 x 250 mm.
Accuracy +/- 0.05
 
2
Bandsaw BS02
 1
 RF-300A / Cong FU
 Workpiece Size : 300 x 500 x 300 mm.
Accuracy +/- 0.05
 
3
Milling Manual ML01, 05
 Makino / Japan
Table Size : 1,000 x 300 mm.
Accuracy +/- 0.02
 
4
Milling Manual ML02
 Kanto / Japan
Table Size : 1,000 x 350 mm.
Accuracy +/- 0.02
 
5
Milling Manual ML03, 04, 06
 Argo / Tawan
Table Size : 1,000 x 350 mm.
Accuracy +/- 0.02
 CNC
 6
Machineing Center CNC01
 Dahli-McV270 / N-Tech
Stoke X, Y : 650 x 850 mm. 12,000 RPM.
Accuracy +/- 0.01 
 
 7
Machineing Center CNC02, 05
 2
 Eumach / Tech-NC
Stoke X, Y : 1,200 x 650 mm. 10,000 RPM.
Accuracy +/- 0.01  
 
 8
Machineing Center CNC03, 06
 2
 Akira-Seki / N-Tech
Stoke X, Y : 762 x 410 mm. 12,000 RPM.
Accuracy +/- 0.01  
 
 9
 Machineing Center CNC04
 1
 Hass VF1 / Machine Tech
Stoke X, Y : 500 x 350 mm. 30,000 RPM.
Accuracy +/- 0.01  
 
 10
 Machineing Center CNC07
 1
 Hass V2.5xp / N-Tech
Stoke X, Y : 500 x 350 mm. 30,000 RPM.
Accuracy +/- 0.01  
 
 11
 Lather LT01
 1
 Kinwa / Force link
Chuck 10" Length 500 mm. Dia max 580 mm.
Accuracy +/- 0.01  
 
12
CNC-Lathe
1
Hass ST-20 / Machine - Tech Chuck 8" Length 500 mm. Dia max 380 mm. Accuracy +/- 0.01 
 
 13
 Heat treatment
 2
 Chaowachot
Workpiece Size : 200 x 300 x 300 mm.
Visitors: 61,097