แผนก QA


INSPECTION EQUIPMENT


                                           
  
                                                                    

Section NO. Machine Qty. Model / Supplier

Spce.

Accuracy
QC 1 Smart Scope SC01 1 ZIP 250 / Infact Stroke X, Y , Z : 250 x 150 X 200 mm.  Accuracy ± 0.002
  2 CMM LK 10.10.8 1 Renishaw Probe Head PH10M With TP200 /
Nikon
Size : 1,000 x 1,000 x 800  Accuracy ± 0.003
  3 Profile Projector PP01 1 ISP-Z3015B / Insize Stroke X, Y , Z : 150 x 100 X 150 mm.  Accuracy ± 0.01
  4 Rock Well Hardness Tester 1 ISLI-NR150 / Insize Range : 10-65 HRC Accuracy ± 1 HRC
  5 Nikon Measuring Microscope 1 MM60 / Hoolywood Stage : X, Y, Z 200 x 150 x 100 mm.  Accuracy ± 1.5 + L/100
  6 Manual Video Measuring System 2 KIM-3020CU / Thai Metrology Stage : X, Y, Z 300 x 200 x 200 mm.  Accuracy ± 0.005
Visitors: 61,098