สมัครงาน

      
                    
บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ยานยนต์ เซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งการออกแบบ
และการทดลองแม่พิมพ์ การออกแบบชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์
รับจ้างฉีดงานพลาสติค
 รับจ้าง LASER WELDING และ LASER MARKING


สวัสดิการ
-เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์*หยุดเสาร์เว้นเสาร์* ทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
- ทำงาน 8.00-17.00 น.
- เบี้ยขยัน 500-1,000 บาทต่อเดือน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการค่าเดินทาง 1,000 บาทต่อเดือนตามระยะทางที่พัก
- ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อเดือน
- ค่ากะ 60 บาท/วัน
- ค่าตำแหน่ง 500 - 3,500 บาท
- ค่าประสบการณ์ 500 - 2,500 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5,000 บาทต่อปี
- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของพนักงาน 2,000 บาทต่อปี
- ค่าทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี
- ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันชีวิต
- โบนัสประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ 2,000 บาท กรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา
และ คู่สมรสเสียชีวิต
- อบรมสัมมนา/ท่องเที่ยวประจำปี
- SPORT DAY/ทำบุญบริษัทประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 2,000 บาท


วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

19/129 หมู่ 5 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-102-0915 to 6, 099-501-7773

เว็บไซต์: www.designengineering.co.th

Email: deshr@designengineering.co.th

Line ID: @des_jobs

 

หลักฐานในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

5. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน

6. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (SLIP)

7. หนังสือรับรองการทำงานล่าสุด

 

แผนที่บริษัทฯ 
 

 

Visitors: 61,097